sreda, 2.12.2020

Razdvajanje smeća

Gde koji otpad ide

 

Vreće plave boje U kućnom otpadu nalazi se do 30 % papirnog otpada. Reckliranjem papira štedimo drvo, vodu, energiju, deponijski prostor, te smanjujemo zagađenost otpadnih voda. Važno je reći da srpske fabrike papira uvoze 70% starog papira kako bi zadovoljile svoje potrebe. U PLAVE vreće za papir odložite: novine, časopise, kompjuterski papir, prospekte, knjige, kataloge, kancelarijski papir, pisma, papirne vreće, pisaći papir, telefonske imenike, karton i vreće od papira. U PLAVE vreće se NE ODLAŽE: tetrapak, fotografije, zauljeni prljavi papir, upotrebljene maramice, pelene – ostalo smeće.

Vreće žute boje PET ambalaža zauzima veliki deo u kućnom otpadu. Prvenstveno zbog velikog porasta kupovine flaširane vode za piće. PET ambalaža odložena na deponijama zauzima ogroman korisni prostor, a razgradnja PETa je jako spora i meri se u stotinama godina. U ŽUTE vreće PET ambalaža odložite: prazne plastične boce od osvežavajućih pića, prazne boce prehrambenih proizvoda (ulja i sl.) najlakše ih je prepoznati po tome što su prozirne i imaju na sebi oznaku PET, najvažnije je SPLJOŠTITI ih pre odlaganja u ŽUTE vreće! • Prazne plastične flaše od kisele vode • Prazne plastične flaše od sokova • Prazne plastične flaše od piva • Prazne plastične flaše od jestivog ulja • Prazne plastične flaše od mleka • Prazne plastične flaše od jogurta

Zelene kante Bio otpad - ostaci od obroka, povrće i voće, cveće itd. U bio otpad spadaju: ostaci od obroka ostaci mesa, ribe, kostiju, mleka i mlečnih proizvoda, ulja i masti, povrće i voće, ostaci voća i povrća, ljuske jaja, talog od kafe, kesice od čaja, ostaci hleba i sl.